ثبت شکایات


جهت ثبت و پیگیری شکایات لطفا با شماره تلفن 33339396 (041) تماس حاصل نموده یا به آدرس تبريز،ولي عصر،ميدان شريعتي مراجعه نمایید.